MB-104 Passive

MB-104 Passive

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną MB-104 Passive dzięki bardzo wysokiej izolacyjności spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym, co potwierdzają certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt. System ten służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np. różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje, poza doskonałą izolacją termiczną, również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji.
 • Opis
  Głębokość ramy 95 mm
  Głębokość skrzydła 95 mm
  Grubość szklenia 27 - 72 mm
  Max wymiary skrzydła (H + L) H do 3000 mm, L do 1400 mm
  Izolacyjność termiczna U od 0,53 W/(m²K)
 • Charakterystyka
  okna z certyfikatami Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI oraz MB-104 Passive Aero
  możliwość zastosowania zawiasów nawierzchniowych, rolkowych lub ukrytych
  szeroki zakres szklenia do 81 mm
  rowki okuciowe typu „Euro” pozwalają na montaż większości dostępnych okuć przeznaczonych dla okien aluminiowych jak i tworzywowych